Δευτέρα 18 Μαΐου 2009

Καθαρή και ένοχη συνείδηση

Aντιγράφω το παρακάτω κείμενο από το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Bert Hellinger (Η κρυφή συμμετρία της αγάπης)

Ο Bert Hellinger είναι ο άνθρωπος που επινόησε τη θεραπευτική μέθοδο ψυχοθεραπείας γνωστή ως "Συστημικής αναπαράστης"
(systemic constellation)
Αντιγράφω...

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τι κάνουν οι άνθρωποι για να έχουν μια καθαρή ή ένοχη συνείδηση διαπιστώνουμε πως η συνείδηση δεν είναι αυτό που έχουμε οδηγηθεί να πιστεύουμε. Βλέπουμε ότι¨

* Μια καθαρή ή ένοχη συνείδηση έχει πολύ λίγο να κάνει με το καλό και το κακό.Οι χειρότερες αγριότητες και αδικίες έχουν διαπραχθεί με καθραή συνείδηση, ενώ νοιώθουμε κάπως ένοχοι κάνοντας καλό, όταν παρακκλίνει από αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εμάς. Ονομάζουμε τη συνείδηση εκείνη, που βιώνουμε ως ενοχή ή αθωότητα, προσωπική συνείδηση.

Το ανήκειν απαιτεί τον αποκλεισμό όσων είναι διαφορετικοί.

Όταν η συνείδηση, που λειτουργεί στην υπηρεσία του ανήκειν, μας ενώνει τον ένα με τον άλλο σε μια ομάδα, μας οδηγεί επίσης στο να αποκλείσουμε αυτούς που είναι διαφορετικοί και να τους αρνηθούμε το δικαίωμα του μέλους. που διεκδικούμε για τους ίδιους. Τότε γινόμαστε τρομακτικοί γι' αυτούς. Η συνείδηση που είναι ο φύλακας για το ανήκειν μας οδηγεί να κάνουμε σε όσους διαφέρουν εκείνο που φοβόμαστε ως τη χειρότερη συνέπεια της ενοχής - να τους αποκλείσουμε Ενώ όμως τους συμπεριφερόμαστε με άσχημο τρόπο έχοντας καθαρή τη συνείδησή μας, έτσι και εκείνοι με τη σειρά τους μας συμπεριφέρονται άσχημα στο όνομα της συνείδησης της δικής τους ομάδας. Η συνείδηση που προστατεύει το ανήκειν απαγορεύει το κακό ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αίρει όμως την απαγόρευση αυτή σε ότι αφορά σ' όσους βρίσκονται εκτός της ομάδας αυτής. Κάνουμε έτσι στους άλλους με καθαρή συνείδηση αυτό που η συνείδησή μας απαγορεύει να κάνουμε στα μέλη της δικής μας ομάδας. Στο πλαίσιο των θρησκευτικών φυλετικών και εθνικώς συγκρούσεων, η άρση των απαγορεύσεων για το κακό που η συνείδηση επιβάλλει ανάμεσα στην ομάδα, επιτρέπει στα μέλη της ομάδας αυτής να διαπράξουν με καθαρή συνείδηση αγριότητες ή ακόμα και φόνο ενάντια άλλων, που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες.
Έτσι η ενοχή και η αθωότητα δεν ταυτίζονται με το καλό και το κακό. Μπορούμε να κάνουμε καταστροφικά ή άσχημα πράγματα, έχοντας καθαρή τη συνείδησή μας, όταν εξυπηρετούν της ανάγκες για την επιβίωσή μιας ομάδας. Αντίθετα μπορεί να προβούμε σε θετικές ενέργειες με ενοχική συνείδηση, όταν αυτές οι πράξεις θέτουν σε αμφισβήτηση την συμμετοχή μας στις ίδιες αυτές ομάδες.

Bert Hellinger